Малежик Михайло Павлович

 • Освіта
  доктор фізико-математичних наук, професор
 • Наукові звання

  доктор педагогічний наук, професор

 • Посада

  завідувач кафедри

 • В університеті працює з
  2008 р.
 • Дисципліни, що викладає

  Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Науковий семінар


Народився в с. Макарівка, Бобровицького району, Чернігівської області в сім’ї службовця залізничного транспорту. У 1966 р. закінчив Бобровицьку середню школу № 1 і працював в 1-й Київський дистанції сигналізації та зв’язку Південно-Західної залізниці.

З 1967 р. служив строкову службу в Радянський армії, а в 1971 році вступив на навчання до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1977 році за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин».

З 1977 року по 1994 рік працював на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого науковогоспівробітника, завідувача сектором, завідувача науково-дослідної лабораторії «Обчислювальних та експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла» на механіко-математичному факультеті КДУ імені Т.Г.Шевченка.

З 1994 по 2008 рік працював в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (на посаді викладача, старшого викладача, доцента). Читав курс для студентів медичного та стоматологічного факультетів «Основи інформатики і очислювальної техніки», а на факультеті підвищення кваліфікації викладачів медичних навчальних закладів читав курс «Новітні інформаційні технології в медичній освіті».

З вересня 2008 р. працює в Інституті інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на посаді професора кафедри комп’ютерної інженерії. Підготував та читає курси: «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі» та «Інформатика» для студентів денної та заочної форми навчання Фізико-математичного інституту і Інституту інформатики. Ним розроблено програму та методичне забеспечення курсу «Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної інженерії» для студентів Інституту інформатики. М.П. Малежик розробив і читає спецкурс «Основи теорії руйнування» для студентів спеціальності технологічна освіта в Інженерно-педагогічному інституті.

З 1998 р. і дотепер працює за сумісництвом у Відділенні геодинаміки вибуху Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, а в 2008 р. – докторську, на тему «Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл», з цієї ж спеціальності.
В своєму доробку має понад 140 друкованих наукових праць, з них одна монографія «Динамічна фотопружність анізотропних тіл» та одне авторське свідоцтво на винахід, 5 навчально-методичних посібників.

Підготував 3 кандидати та 1 доктора наук.

Є визнаним фахівцем в галузі чисельно-експериментальних методів дослідження механічної поведінки складних пружних середовищ та елементів конструкцій виготовлених із анізотропних матеріалів за умов дії на них імпульсного і вибухового навантаження, а також у галузі механіки та фізики полімерних і композитних матеріалів.

Професор Малежик М.П. є членом наукового фізичного товариства України та членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Контактна інформація
01601, м.Київ,
вул. Пирогова, 9
Аудиторія 125
Тел: (044) 239-30-24
Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ