Написано Super User на . Опубліковано в Тренінги, семінари, курси

І Міжнародна науково-практична конференція «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві»

Модератор: доктор педагогічних наук, професор Сергієнко В.П.
Секретар: аспірантка кафедри комп'ютерної інженерії Кухар Л.О.

26 – 29 травня 2010 р. В рамках тижня програми TEMPUS було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». Конференція проводилася на виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів EС» за програмою Європейського Союзу Tempus та з нагоди 175 – річчя НПУ імені М.П. Драгоманова.

26 – 29 травня 2010 р. В рамках тижня програми TEMPUS було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». Конференція проводилася на виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів EС» за програмою Європейського Союзу Tempus та з нагоди 175 – річчя НПУ імені М.П. Драгоманова.У заходах тижня програми TEMPUS в НПУ імені М.П Драгоманова брали участь: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Інститут інформатики), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Малардаленський університет (Швеція), Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), Кельнський університет (Німеччина), Міжнародна програма підтримки незалежного тестування в Україні USETI Alliance, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, а також науковці та викладачі з інших українських та іноземних навчальних закладів. В роботі конференції брали участь і провідні фахівці Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. На конференції були присутні запрошені іноземні фахівці в галузі моніторингу якості освіти та тестування доктор педагогічних наук, професор, головний редактор журналу «Педагогические измерения» Аванесов B.C. (Росія, Москва), Марк Зелман (США), David Burghes (Центр інновацій у викладанні математики Плімутського університету, Велика Британія), Бєлявський Ю.М. Філадельфійський університет (США), Кобзєва Н.О. (Томський політехнічних університет, Росія) та інші. Всього в конференції брали участь 20 іноземних учасників з 9 країн світу.

З часу приєднання України до Болонського процесу в системі освіти нашої країни відбуваються докорінні зміни, які так чи інакше направлені на досягнення головної мети — забезпечення високої якості освітніх послуг. На цьому шляху українське суспільство поступово наблизилося до усвідомлення важливості створення механізмів прозорого і справедливого оцінювання якості освіти на всіх її рівнях та в усіх проявах — від поточного оцінювання знань учнів і студентів з окремих дисциплін до повномасштабного моніторингу загальнодержавних освітніх програм. Конференція була направлена на пошук нових поглядів та рішень щодо поставлених Проектом завдань з моніторингу якості освіти, впровадження нових технологій тестування та підготовки фахівців з освітніх вимірювань.