Написано Super User на . Опубліковано в Тренінги, семінари, курси

IV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах»

Модератор: доктор педагогічних наук, професор Сергієнко В.П.
Секретар: аспірантка кафедри комп'ютерної інженерії Кашина Г.С.

У роботі конференції, яка проходила 25 березня 2011 року взяли участь 175 представників вищих навчальних закладів України та 6 представників вищих навчальних закладів іноземних держав, серед яких: 16 докторів наук, професорів з провідних університетів; 6 докторанти; 76 кандидатів наук, доцентів; викладачі, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, співробітники вищих навчальних закладів України.

В обговоренні актуальних проблем управління якістю освіти в університетах взяли участь 68 науковців. На пленарному засіданні було представлено 8 доповідей, серед яких доповідь доктора педагогічних наук, професора, першого заступника першого проректора НПУ імені М.П. Драгоманова Сергієнка Володимира Петровича «Стан і перспективи підготовки фахівців в галузі оцінювання 90 якості освіти», доповідь доктора педагогических наук, профессора, главного редактора журнала «Педагогические измерения» (Российская федерация, Москва) Аванесова Вадима Сергеевича «Главное направление модернизации образования: применение новых технологичных учебных текстов и заданий к ним в тестовой форме», доповідь академіка НАПН України, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту Шута Миколи Івановича «Система вивчення фундаментальних дисциплін як складова якості освіти».

У ході роботи трьох секцій
Секція 1 Філософія управління якістю освіти. Методологія навчального процесу і якість освіти.
Секція 2 Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти.Інноваційні технології навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем.
Секція 3 Модернізація змісту і якість освіти. Моніторинг як механізм управління якістю освіти.

Було заслухано та обговорено 22 доповідей, у яких висвітлювалися питання, пов'язані з філософією управління якістю освіти, методологією навчального процесу і якістю освіти, освітніми вимірюваннями в контексті поліпшення якості освіти, інноваційними технологіями навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем, модернізації змісту і якість освіти, моніторингу як механізм управління якістю освіти.

Узагальнюючи результати виступів і обговорень, учасники конференції запропонували: